DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ML economy-accounting‚ s.r.o.

Ceník

    Cena poskytovaných služeb je stanovena individuálně, na základě rozsahu požadovaných prací, množství zpracovávaných dokladů a vypočítává se jako součet paušální částky za vedení účetnictví/daňové evidence a částky za zpracování mzdové a personální agendy. Při navázání spolupráce s novým klientem navrhujeme vstupní paušální částku na tzv. zkušební dobu tří měsíců. Po této době dojde k vzájemnému vyhodnocení spolupráce, na zakládě kterého může dojít k případné úpravě účtované částky v závislosti na zpracovávaných objemech dat.