DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ML economy-accounting‚ s.r.o.

Vedení účetnictví

  • Zpracování účetních dokladů v souladu s platnou legislativou České republiky
  • Zpracování řádné i mimořádné účetní závěrky (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát včetně všech požadovaných příloh)
  • Zpracování Přiznání k dani z přídané hodnoty měsíční i čtvrtletní
  • Majetková evidence včetně vedení karet majetku a odpisů, měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
  • Účtování na střediska a zakázky
  • Sledování nákladů a výnosů na jednotlivá vozidla provozovaná klientem
  • Zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
  • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy, vytváření vnitropodnikových směrnic