DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

ML economy-accounting‚ s.r.o.

Zpracování mezd a personalistika

  • Příprava dokumentů pro zaměstnance (pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o pracovní odpovědnosti, evidenční list důchodového zabezpečení, veškerá potvrzení)
  • Výpočet mezd a vypracování výplatních listin, mzdových listů na základě předaných podkladů v měsíčních i hodinových sazbách s možností rozúčtování na střediska a zakázky
  • Vedení evidence zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, zákonného pojištění
  • Zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • Zastupování při jednáních a kontrolách před orgány státní správy